DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Wydarzenia
100 - lecie istnienia Domu Macierzystego
Dokładnie 100 lat temu dnia 8.09.1908 r. siostry albertynki zamieszkały w budynku przy ul. Krakowskiej 47, ofiarowanym Bratu Albertowi przez Radę Miasta Krakowa. Dom ten jest dla Zgromadzenia Domem Macierzystym, ponieważ przez 20 lat był siedzibą pierwszej Przełożonej Generalnej bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej. Tutaj Brat Albert u początku Zgromadzenia formował siostry do posługi ubogim, a kandydatki do życia zakonnego otrzymywały z jego rąk habity. Dzisiejsze uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele bonifratrów, gdzie s. Konrada Koziarska przygotowała i przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Tuż po nim, o godz. 11.00, uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego, z udziałem licznie zgromadzonych księży zaprzyjaźnionych i zasłużonych dla naszego Domu. Byli wśród nich o. Jerzy Pająk - spowiednik, ks. Piotr Wieczorek, ks. Krzysztof Bogdał, ks. prałat Stanisław Ożóg, ks. Stefan Ryłko, ks. Ryszard Luber. Na Eucharystię zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i innych urzędów i instytucji krakowskich, które wspomagają posługę charytatywną sióstr prowadzoną w środowisku. Radością dla nas była obecność naszej Siostry Starszej Katarzyny Krzystoń z radą generalną,
Galeria: