DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Wydarzenia
Święto błogosławionej Siostry Bernardyny
Mszę św. sprawowali m. in. ks. Proboszcz Florian Gruca, ks. dr Jan Machniak, ks. Andrzej Fryźlewicz, O. Jerzy Pająk. W homilii  ks.  kardynał  zatrzymał  się  nad  słowami:
"i wzruszył się głęboko" z przypowieści o miłosiernym samarytaninie. Świadczenie prawdziwego miłosierdzia wobec drugiego człowieka musi zawierać w sobie głębokie uczucie wzruszenia, wówczas dopiero pomoc ta będzie trwała i ofiarna. Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność członków i opiekunów Szkolnego Koła "Caritas" ze Skawiny, które Bł. Siostrę Bernardynę przyjęło za swoją Patronkę. Cała grupa była ubrana  w  czerwone  podkoszulki z emblematem "Caritas". Prośby i dziękczynienia za przyczyną Błogosławionej zanosiło do Boga liczne grono czcicieli oraz sióstr albertynek, które przybyły ze wspólnot domowych. Należy zaznaczyć, że w ciągu całego dnia przy relikwiach umieszczonych w prezbiterium kościoła można było spotkać osoby zatopione w modlitwie i zadumie.
Galeria: