Kalendarium Życia
(najważniejsze wydarzenia)
20.08.1845
Urodził się w Igołomi k. Krakowa.
26.08.1845
Chrzest z wody Adama w Igołomi.
17.06.1847
Dopełnienie ceremonii Chrztu świętego Adama w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Nowym Mieście.
1853
Pierwsza spowiedź i Komunia święta Adama.
25.08.1853
Śmierć Wojciecha Chmielowskiego - ojca Adama (pochowany na Powązkach w Warszawie).
1855/56
Adam Chmielowski w szkole kadetów w Petersburgu.
1856-1862
Nauka w Gimnazjum Realnym w Warszawie
28.08.1859
Śmierć Józefy z Borzysławskich Chmielowskiej matki Adama
1862-1863
Studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach.
22/23.01.1863
Wybuch Powstania Styczniowego, do którego przyłącza się Adam.
Wśród powstańców
30.09.1863
Bitwa pod Mełchowem (kielecczyzna). Adam ciężko raniony. W następnym dniu amputowano mu lewą nogę.
1864/65
Pobyt w Paryżu.
1865/66
Studia w Klasie Rysunków w Warszawie.
1866/67
Studia inżynierskie w Gandawie, których nie ukończył.
1868/69
Drugi pobyt w Paryżu.
1870-74
Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wiele maluje i wysyła swoje obrazy na wystawy do Polski.
1875-77
Działalność artystyczna w Warszawie. (Mieszka z Witkiewiczem, Chełmońskim i Piotrowskim).
1879
Mieszka we Lwowie z Leonem Wyczółkowskim. Zaczyna malować obraz Ecce Homo.
24.09.1880
Wstąpienie do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi.
05.04.1881
Opuszczenie Zakonu Jezuitów z powodu choroby i podjęcie leczenia.
1882-1884
Mieszka u swego brata Stanisława w Kudryńcach. Maluje szereg pejzaży podolskich. Zapoznaje się z postacią św. Franciszka z Asyżu. Zostaje członkiem III Zakonu i gorliwym jego propagatorem.
W gronie rodzeństwa. Od lewej: Adam, Stanisław, Marian,
Jadwiga.
Jesień 1884
Wydalony z granic zaboru rosyjskiego przez władze carskie pod groźbą zsyłki na Sybir. Wyjeżdża do Krakowa, gdzie styka się ze zbiorowiskiem największej nędzy.
25.08.1887
Obłóczyny w kaplicy Loretańskiej u Ojców Kapucynów w Krakowie i zmiana imienia Adam Chmielowski staje się Bratem Albertem. To daje początek Zgromadzeniu Braci Posługujących Ubogim, zwanych później "Albertynami".
25.08.1888
Składa pierwsze śluby zakonne na ręce kard. Albina Dunajewskiego.
1888
Brat Albert przekształca "Ogrzewalnię miejską" na Kazimierzu w Krakowie na "Przytulisko". W kolejnych latach, zakłada podobne przytuliska w innych miastach, jak: Lwów, Sokal, Przemyśl, Stanisławów, Jarosław, Tarnów, Kielce.
20.06.1889
Uroczystość Bożego Ciała pierwsze spotkanie Brata Alberta z przyszłymi albertynkami: Anną Lubańską i Marią Silukowską.
15.01.1891
Obłóczyny pierwszych siedmiu albertynek w kaplicy biskupa krakowskiego. To daje początek Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
13.08.1896
Przyjęcie do Zgromadzenia Marii Jabłońskiej, późniejszej bł. Siostry Bernardyny.
1898
Budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem.
25.12.1916
Godz. 12.00 śmierć Brata Alberta w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43.
28.12.1916
Pogrzeb Brata Alberta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
15.09.1932
Pierwsza ekshumacja zwłok Brata Alberta.
05.11.1934
Rozpoczęcie prac przygotowawczych do procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta.
11.11.1938
Prezydent R. P. Ignacy Mościcki nadaje pośmiertnie Bratu Albertowi Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.
23.12.1946
Wznowienie procesu beatyfikacyjnego w Krakowie przez ks. kard. Adama Stefana Sapiehę.
31.05.1949
Druga ekshumacja i przeniesienie zwłok Brata Alberta do krypty w kościele Ojców Karmelitów w Krakowie, ul. Rakowicka 18.
08.02.1950
Zamknięcie Procesu Informacyjnego.
20.01.1977
Ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alberta przez Papieża Pawła VI.
22.06.1983
Beatyfikacja Brata Alberta w Krakowie na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
25.06.1983
Przewiezienie relikwii Błogosławionego z kościoła Ojców Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek w Krakowie, ul. Woronicza 10.
30.06.1985
Uroczyste przeniesienie relikwii bł. Brata Alberta do nowo wybudowanego kościoła Ecce Homo, gdzie pozostały na stałe.
12.11.1989
Kanonizacja bł. Brata Alberta w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
Szczegółowa biografia Brata Alberta:
Matka Adama Józefa z Borzysławskich Chmielowska
Wojciech Chmielowski - ojciec Adama Chmielowskiego
Adaś z braciszkiem Stanisławem i z babcią Borzysławską.
Student
Malarz
Apostoł Podola (1882-84)
Brat Albert - fotografia do legitymacji z 1915 r.
Obraz kanonizacyjny