Galeria
Wybrane Dzieła Malarskie Adama Chmielowskiego
Prezentujemy większość zachowanych obrazów olejnych i akwarel oraz 4 rysunki.
W opisie uwzględniono: nazwę obrazu (z pominięciem innych nazw tego samego obrazu), wymiary w centymetrach, rok powstania (tam, gdzie udało się go określić).
Pełny zbiór twórczości Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta to:
  • 61 obrazów olejnych
  • 22 akwarele
  • 15 rysunków
  • 5 dzieł wątpliwych
  • 6 szkicowników
Powyższe dane podajemy za: S. Magdalena Kaczmarzyk, Trudna miłość, Kraków 1990 r. W tej pozycji zamieszczony jest katalog dzieł malarskich Adama Chmielowskiego, gdzie można znaleźć pełniejszy opis obrazów (nazwy, wystawy, publikacje, miejsce przechowywania).