Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową)
w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo. Mszy św. koncelebrowanej, o godz. 17.00, będzie przewodniczył J. Em. Kard. F. Macharski.
każdego 17-go dnia
miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. siostry Bernardyny; przed Mszą św.odczy- tywane są prośby, które można przysyłać mailem wypełniając formularz na tej stronie
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta.
22 września
jest liturgiczne wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła.
w Pizunach k. Narola na Roztoczu (miejscu urodzenia bł. Bernardyny Jabłońskiej).
siostry albertynki mają Pustelnię
w Zakopanem na Kalatówkach.
Głos Brata Alberta 4(67)/2011
  • Dzieje pomocu społecznej
    - s. Krzysztofa Babraj
  • Hymn o miłości - konferencje
    ks. Grzegorza Rysia
  • Miejsce błogosławione
    - s. Michaela Faszcza
  • Duchowi Współpracownicy Albertyńscy
"Głos Brata Alberta" jest wznowieniem wydawa- nego przed wojną przez Barci Albertynów pisma o tym samym tytule. Wznowienie nastąpiło w 150 rocznicę urodzin św. Brata Alberta i rok 2009 jest już 15-tym rokiem reaktywowania pisma. Siedziba redakcji mieści się w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Adres: "Głos Brata Alberta", Słupia 91, 28-133 Pacanów.

Pismo rozprowadzane jest w 2/3 nakładu za dobro- wolną ofiarą w Sanktu- arium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie, gdzie mieści się siedziba Domu Generalnego Zgro- madzenia. Ponadto pismo "Głos Brata Alberta" kierowane jest do wszy- stkich Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Polsce i wszystkich parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w kraju. Począ- wszy od numeru 4/55/2008 pismo wysy- łane jest do szkół im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Pismo "Głos Brata Alberta" promuje tematykę alber- tyńską, postać św. Brata Alberta, charyzmat alber- tyński, dzieła albertyńskie. Kwartalnik "Głos Brata Alberta" jest pożytecznym i interesującym pismem dla instytucji, organizacji, dzieł noszących imię św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego oraz dla Jego miłośników i czcicieli.
Opłatę za prenumeratę roczną stanowi dobrowol- na ofiara przesyłana na adres redakcji przekazem pocztowym. Ta ofiara jest konieczna by pismo mogło nadal być wydawane w ciekawej oprawie graficz- nej oraz w ilości za- pewniającej zaspokojenie potrzeb czytelników.
Egzemplarze archiwalne
można nabyć,

Adres:

Archiwum Zgromadze- nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
ul. Woronicza 10,
31-409 Kraków,
za dobrowolną ofiarą.

Adres e-mailowy: