DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Pisemko "Którędy"
Od roku 2011 pisemko "Którędy" zostało włączone
w kwartalnik "Głos Brata Alberta", który od nr 4(67)
przejął też jego funkcję.
Grudzień 2007 [12/24]
PRZEMYŚL - OD 100 LAT
Listopad 2007 [11/23]
TERCJARZE CZYLI  FRANCISZKANIE ŚWIECCY
Październik 2007 [10/22]
"SIOSTRA DOKTÓRKA"
Wrzesień 2007 [9/21]
"DOM WIEJSKI" W BULOWICACH
Sierpień 2007 [8/20]
MĘCZENNICY 2
Lipiec 2007 [7/19]
MĘCZENNICY
Czerwiec 2007 [6/18]
SIOSTRA TERESA - ALBERTYNKA
Maj 2007 [5/17]
OD SERCA Z "WIZJI" DO SERCA ...
Kwiecień 2007 [4/16]
LUSTRACJA WE WSPÓLNOCIE BRACI ...
Marzec 2007 [3/15]
SPAĆ BEZ KOŁYSANKI
Luty 2007 [2/14]
CARITAS BRATA ALBERTA
Styczeń 2007 [1/13]
KULTURA POWOŁANIOWA [2]
"KTÓRĘDY"- pismo Braci i Sióstr św. Brata Alberta, chce być miej- scem wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń. Sło- wo "którędy" jest wyrazem poszukiwań. Znamy po- czątek drogi, znamy cel, lecz nie zawsze mamy pewność, którędy iść do celu. Św. Brat Albert ponad 100 lat temu rozpoczął charyzmatyczną posługę ubogim. Również my pragniemy służyć Panu Bogu i tym ludziom, którzy nie radzą sobie w życiu. Wciąż jednak pytamy, jak mamy robić to dziś, tak by zachować istotną więź z punktem wyjścia i nie minąć się z celem.

W pisemku prezentowane są wyniki prac dyplo- mowych i artykuły (autor- stwa przede wszystkim sióstr i braci), które dotyczą charyzmatu alber- tyńskiego - jego korzeni, historii i realizacji. Prace te powstają z dużym nakła- dem sił i choć nie są samodzielnymi pracami naukowymi, to jednak nio- są szereg istotnych treści. Żal, że są dla ogółu pra- ktycznie niedostępne.

Po drugie, pragniemy dru- kować fragmenty niepub- likowanych dotąd mater- iałów archiwalnych.

Po trzecie, chcielibyśmy ułatwić wymianę infor- macji, myśli, doświadczeń.
INFORMACJA:
"Pisemko" dostępne jest w formacie "doc" (niebieska ikonka) i w formacie "pdf" (czerwona ikonka).
Do otwarcia formatu "doc" wymagamy jest program Microsoft Word 2003 lub Word Viewer (do pobrania stąd ).
Format "pdf" otwierany jest przez program Acrobat Reader (dostępny pod tym adresem).