Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Święto ku czci bł. Siostry Bernardyny
Dnia 22 września 2009 roku miało miejsce doroczne święto ku czci bł. Bernardyna Jabłońskiej, obchodzone w sposób wyjątkowy w parafii Lipsko i Łukawica oraz w miejscu jej urodzenia w Pizunach. Lipsko jako parafia chrztu bł. Bernardyny czciło ją w czasie porannej Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem Sióstr Albertynek z Krakowa, Lubaczowa i Pizun. Na Mszę Świętą o godz. 17.00, którą koncelebrował ks. bp Mariusz Leszczyński wraz z kapłanami, przybyli okoliczni mieszkańcy bardzo licznie w pielgrzymkach grupowych oraz indywidualnie. W homilii ks. bp Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, nakreślił sylwetkę duchową bł. Bernardyny Jabłońskiej, podkreślając jej ducha modlitwy i współpracy z łaska Bożą w realizacji jej życiowego powołania. Od niej każdy człowiek powinien się uczyć skierowania wszystkich swoich dążeń ku Bogu, w którym jest całą pełnia, i który uczy nas miłowania naszych bliźnich miłością czynną i miłosierną. Po Mszy Świętej w kaplicy bł. Bernardyny została wykonana pamiątkowa fotografia. idać na niej ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, kapłanów z dekanatu Narol, siostry albertynki z wielu domów naszego Zgromadzenia, które przybyły specjalnie dla uczczenia swej Współzałożycielki bł. Matki Bernardyny.
Galeria: