Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Święto bł. Siostry Bernardyny
Dnia 22 września 2010 roku miało miejsce doroczne święto ku czci bł. Bernardyny Jabłońskiej, obchodzone w sposób bardzo uroczysty w miejscu jej urodzenia w Pizunach oraz w parafii Lipsko i Łukawica.
Na Mszę Świętą w Pizunach o godz. 17.00, którą celebrował Ks. Bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, wraz z kapłanami, przybyli okoliczni mieszkańcy bardzo licznie w pielgrzymkach grupowych oraz indywidualnie.
Słowa serdecznego powitania do przybyłych gości skierowała Siostra Starsza Katarzyna Krzystoń. W homilii Ksiądz Biskup przedstawiając sylwetkę bł. Bernardyny podkreślił, że "Kościół po raz kolejny stawia nam jej oddanie jako wzór w dewizie, którą wypowiadała i zapisywała: dawać, wiecznie dawać, otrzeć każdą łzę, choćby słowem umocnić każdą duszę. Jakże jest nam dzisiaj bliska, podkreślam, dzisiaj bliska, kiedy w dramacie powodzi, huraganów, klęsk żywiołowych ostatnich miesięcy, czy nawet niewyjaśnionej katastrofy smoleńskiej, mawiała: ból bliźnich moich jest moim bólem"
W dalszej części homilii Ksiądz Biskup zestawiając ze sobą dwa obrazy: namalowany przez św. Brata Alberta "Ecce Homo" z obrazem Jezusa Miłosiernego namalowanego na prośbę św. S. Faustyny Kowalskiej, zaznaczył, że "zdumiewa owa tajemnica miłości miłosiernej - dźwigającej człowieka. (posłuchaj homilii)
Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zebrani mieli możliwość ucałowania relikwii, a po wyjściu zostali obdarowani "albertyńskim chlebem", a niektórzy jeszcze kolacją.
Galeria: