Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Droga Krzyżowa
O godz. 15.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa spod Kościoła Parafialnego w Łukawicy do Domu Modlitwy w Pizunach, prowadzona przez Ks. Proboszcza Tomasza Giergiela. Uczestniczyło w niej wiele pielgrzymów, m. im grupa osób z księdzem wikariuszem Tomaszem Szady i s. Ireneuszą - Felicjanką, którzy przyszli pieszo z Lipska.

Stacje Drogi Krzyżowej były oznaczone krzyżykami, wizerunkami i lampionami. Zakończenie Drogi Krzyżowej miało miejsce w Domu Modlitwy.
Galeria: