Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Uroczystości odpustowe
W tym roku po raz pierwszy w święto Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, w Domu Modlitwy na Pizunach był obchodzony odpust ku czci Błogosławionej.
Uroczystą Mszę św. odpustową poprzedziło przeżycie Drogi Krzyżowej z Kościoła Parafialnego w Łukawicy do Domu Modlitwy. Bezpośrednio przed Mszą św. były czytane intencje dziękczynno-błagalne za wstawiennictwem bł. Bernardyny.
O godz. 17.00 miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dziekan Czesław Szczerba. Msza Św. zgromadziła licznych wiernych z parafii Łukawica, Lipsko i innych okolicznych wiosek.
W homilii Ksiądz Dziekan, nakreślił sylwetkę duchową bł. Bernardyny Jabłońskiej, podkreślając jej dzielenie miłości z Jezusem, co doprowadziło ją do czynów miłości (posłuchaj homilii). Na ofiarowanie w procesji z darami były niesione: kartki z intencjami dziękczynno-błagalnymi, chleb, dwa kosze z małymi chlebkami, obraz Ecce Homo, który był ofiarowany dla Księdza Dziekana oraz dary mszalne.
Przed błogosławieństwem siostra przełożona Maria Kowalik podziękowała głównemu celebransowi, wszystkim kapłanom, szczególnie z naszej parafii za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzenie Drogi Krzyżowej, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, która angażowała się w przygotowanie Drogi Krzyżowej i Liturgię, a także wszystkim wiernym tak licznie zebranym. Przy okazji zapowiedziała comiesięczne nabożeństwa 23. każdego miesiąca i zachęciła do udziału oraz do wyrażania swych próśb i podziękowań.
Po zakończeniu Mszy św. wierni uczcili relikwie Bł. Matki Bernardyny, a Siostry tradycyjnie już rozdawały przygotowane na tę okazję symboliczne "chlebki."
Galeria: