Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Uroczystości odpustowe
Bezpośrednio przed Mszą św. były czytane intencje dziękczynno-błagalne za wstawiennictwem bł. Bernardyny. O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił nowy biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - Marian Rojek. We Mszy Św. uczestniczyli liczni wierni m.in z parafii Łukawica, Lipsko, Narol, Horyniec, Lubaczów.

Po rozpoczęciu Mszy św. przełożona Domu Modlitwy - siostra Maria Kowalik serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystości oraz przedstawiła krótko historię i cel Domu Modlitwy.

Na początku liturgii do Mszy św. Ksiądz Biskup powiedział m. in. "Nasza rodaczka, bł. s. Bernardyna, patronka tego dnia i tego miejsca potwierdza, że każdy z nas może być świętym. Jest ona wzorem do naśladowania jak mamy kochać i służyć bliźnim. Chciejmy od niej uczyć się tej miłości."
W homilii, nawiązując do czytanej Ewangelii "O miłosiernym Samarytaninie" zaznaczył m. in. "Wielu z nas nie ufa Chrystusowi do końca, nie kształtuje swojego życia według Jego wskazań. Ludzie wciąż akceptują te fragmenty chrześcijańskiej nauki, które odpowiadają ich sposobowi życia, a odmawiają zrozumienia pozostałych treści. (...) Gdybyśmy dla ubogich, cierpiących, chorych, bezdomnych, głodnych, będących w różnorakich potrzebach, byli dobrzy jak chleb, świat byłby piękniejszy i lepszy. - Kto dziś chce służyć? - pytał Biskup. Każdy chce panować być pierwszym, mieć względy u przełożonych i rządzących, korzystać z przywilejów, czerpać zyski. Właściwych postaw winniśmy się uczyć od św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny, od Sióstr Albertynek, gospodyń tego miejsca.
Na ofiarowanie w procesji z darami były niesione: chleb - przywieziony z Przemyśla, dwa kosze z małymi chlebkami, obraz Ecce Homo, który był ofiarowany Księdzu Biskupowi oraz dary mszalne.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup odmówił modlitwę o kanonizację bł. Siostry Bernardyny, a następnir wierni mieli okazję uczcić relikwie św. Brata Alberta i bł. Bernardyny. Po Mszy św. siostry tradycyjnie już rozdawały przygotowane na tę okazję symboliczne "chlebki."

Oprawę muzyczną liturgii odpustowej zapewniły "Horynieckie Aniołki", dziecięcy zespół działający przy franciszkańskiej parafii w Horyńcu Zdroju.

Uroczystą Mszę św. odpustową poprzedziło nabożeństwo "Drogi Światła" pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Tomasza Giergiela. Czternaście krzyży na szlaku leśnym z kościoła parafialnego w Łukawicy do Domu Modlitwy zostało udekorowanych przez młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Światło - znicze niesione w czasie "Drogi Światła" ułożono w kształcie krzyża przy figurze św. Józefa na terenie Domu Modlitwy.

Galeria:


Foto: Adam Łazar i siostry albertynki