Uroczystości
w Domu Modlitwy w Pizunach
Prymicje, Jubileusz zakonny i spotkanie Duchowych Współpracowników Albertyńskich
W niedzielę 23 czerwca br. w Domu Modlitwy pw. Błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej, w ramach comiesięcznego nabożeństwa została odprawiona Msza święta prymicyjna przez ks. Nazara Biłyka z Lwowa.

Ks. N. Biłyk został wyświęcony na kapłana w Katedrze Lwowskiej przez Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego 8 czerwca br.

Mszę św. wspólnie z Księdzem Prymicjantem sprawowali: ks. dzie­kan Czesław Szczerba z Narola, ks. wicedziekan Piotr Ciećkiewicz z Werchraty i ks. proboszcz Tomasz Giergiel z Łukawicy.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 16:00 wystawieniem Naj­świętszego Sakramentu przez ks. Prymicjanta. Następnie została odśpiewana Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i od­mó­wio­no różaniec, poczym zostały odczytane intencje dzięczynno-błagalne za wstawiennictwem bł. Bernardyny.

Ks. Dziekan odprawił Mszę św. w intencji s. Danuty Korskiej z okazji 25-lecia profesji zakonnej, ks. Wicedziekan modlił się w intencji Duchowych Współpracowników Albertyńskich (którzy mieli swoje pierwsze spotkanie w Domu Modlitwy), ks. Proboszcz polecał Panu Bogu intencję o kanonizację bł. Bernardyny, a ks. Prymicjant złożył Ofiarę Mszy św. we wszystkich intencjach dziękczynno-błagalnych.

Podczas Mszy św. po homilii, s. Danuta odnowiła śluby zakonne.

Ks. Pry­micjant udzielił obecnym kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim błogosławieństwa prymicyjnego. Po Mszy św. wszyscy obecni mieli okazję uczcić relikwie św. Brata Alberta i bł. Bernardyny i zabrać do swoich domów "chlebki" przyniesione w procesji z darami.
Galeria: