Dom Modlitwy
na Pizunach
Obecnie Pizuny znajdują się na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, w parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Łukawicy. Dom Modlitwy Sióstr Albertynek w Pizunach został oficjalnie otwarty i poświęcony przez ks. bpa Wacława Depo - Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dnia 10.10.2007 roku. Dom Jest przeznaczony dla sióstr pragnących odnowić swoje siły duchowe i nabrać nowych sił fizycznych, oraz w celu szerzenia kultu bł. S. Bernardyny Jabłońskiej, Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Siostry przebywające w tym domu czasu przeznaczają na modlitwę. Centrum domu zajmuje kaplica pw. bł. Bernardyny Jabłońskiej, w której znajdują się jej relikwie oraz obraz namalowany przez pp. Grażynę i Piotra Moskal z Krakowa i poświęcony 22.09.2008 roku. Kaplica jest dość duża, wiele grup młodzieży i starszych spotyka się tutaj na wspólnej modlitwie. Problemem domu jest brak odpowiedniej bazy noclegowej dla większej grupy osób, jednak kaplica jest otwarta przez cały dzień dla odwiedzających miejsce urodzenia bł. Bernardyny.
Galeria: