Historia
Domu Modlitwy w Pizunach
Pizuny pod koniec XIX wieku były małą wioską, należącą do parafii Lipsko w dekanacie lubaczowskim. Tu właśnie, 05.08.1878 roku, urodziła się bł. Bernardyna - Maria, jako dziecko Grzegorza i Marii Jabłońskich. Została ochrzczona następnego dnia przez ks. Karola Nowoświęckiego. W kościele parafialnym w Lipsku, gdzie odbył się jej chrzest, przy chrzcielnicy, która zachowała się do dnia dzisiejszego, została umieszczona tablica upamiętniająca ten fakt. W Pizunach przyszła Błogosławiona spędziła dzieciństwo i młodość. Maria każdego roku pielgrzymowała z rodzicami do Horyńca (ok. 24 km) na odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego (13 czerwca). Tam w 1896 roku, mając 18 lat, spotkała się ze św. Bratem Albertem i siostrami z Brusna Starego, a następnie wstąpiła do tworzącej się wspólnoty sióstr albertynek. W tym Zgromadzeniu od 1902 roku pełniła funkcję Siostry Starszej (Przełożonej Generalnej) aż do swojej śmierci, która nastąpiła 23.09.1940 roku w Krakowie. Została wyniesiona do chwały ołtarzy 06.06.1997 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w czasie jego V Pielgrzymki do Ojczyzny. Nie zachował się dom rodzinny bł. Bernardyny; na jego miejscu stoi obelisk z pamiątkową tablicą, a obok piękna kaplica z cegły, złączona z klasztorkiem - domem modlitwy i rekolekcyjnym, którego budowa została rozpoczęta w 1998 roku. Kamień węgielny budynku pochodzi z Pustelni św. Brata Alberta w Zakopanem na Kalatówkach, poświęcony 14.09.1998r. przez ks. bpa. Jana Śrutwę.
Galeria: