DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą św. odczytywane są prośby, które można przysyłać e-mailem wypełniając widoczny obok formularz.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła
Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową) w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta odpust.
22 września
przypada liturgiczne wspomnienie
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
Pomoc dzieciom Syberii
Zapraszamy do współpracy w albertyńskim dziele miłosierdzia na Syberii!!!
W jubileuszowym roku 2000, Zgromadzenie Sióstr Albertynek podjęło decyzję aktywnej odpowiedzi na potrzeby odradzającego się Kościoła we Wschodniej Syberii. We wrześniu 2001 r. trzy siostry wyjechały na Syberię i po półrocznym przygotowaniu podjęły pracę charytatywną i apostolską w Usolu Sybirskim, miejscu zsyłek wielu Polaków, m. in. św. Rafała Kalinowskiego.
Od początku swojego przyjazdu do Usola Sybirskiego siostry włączyły się w prowadzenie projektu pomocowego Caritas "Znaleźć swoje miejsce w życiu". Projekt przeznaczony jest dla 50 biednych dzieci, z różnych względów pozbawionych rodzicielskiej miłości. Ta sytuacja "pozostawienia samym sobie" doprowadziła ich do wejścia na drogę włóczęgostwa, żebractwa i toksykomanii.
Miejska kotłownia.Wejście do rur centralnego ogrzewania. Miejsce noclegu części dzieci z projektu.
Siostry pomagają swoim podopiecznym material- nie, moralnie i duchowo. Prowadzą pracę socjalną i katechetyczną. Rozpoz- nane bieżące potrzeby dzieci są o wiele większe niż przeznaczone na realizację projektu środki finansowe. Poza tym wraz z zapoznawaniem się ze społecznością lokalną powiększył się krąg oddziaływania sióstr na inne dzieci będące w równie ciężkiej sytuacji oraz na ich rodziny i osoby starsze.
W związku z powyższym, chcąc zaspokoić podstawowe potrzeby nierozpieszczanych przez los dzieci jednego z syberyjskich miast, siostry zwracają się o pomoc.
Ofiary pieniężne można wpłacać na adres:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim "MISJE"
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków
konto nr 92 10202892 0000590200227181
Za wszystkie formy pomocy składamy serdeczne
Bóg zapłać !
Adresy do korespondencji z Siostrami Albertynkami:
Na Syberii:
Сестры Алъбертинки
665461 УСОЛЪЕ СИБИРСКОЕ
Иркутской о бласмц
ул. Мцра 14
а/я 41
РОССИЯ
tel.: 007/3954/362322
e-mail:sapuusol@mail.ru
W Polsce:
ul. Woronicza 10
31-409 Kraków
tel.: +48/12/ 413-55-99
627-67-80
627-67-90
fax. +48/12/ 418-57-00
e-mail:sekretariat@albertynki.pl
Dzieci z projektu podczas spożywania posiłku.
Jesteś matką, ojcem, babcią, dziadkiem. Masz swoje dzieci, wnuki. Kochasz je. Doskonale znasz ich potrzeby i pragnienia. Przy tym nie możesz patrzeć na krzywdę jakiegokolwiek dziecka. Nie pozwala Ci na to Twoja ludzka, chrześcijańska wrażli- wość. MOŻESZ POMÓC!
Jesteś młodym człowiekiem ot- wartym na świat i jego piękno. Dostrzegasz także jego bolączki i nie są Ci one obojętne. MOŻESZ POMÓC!
Jesteś dzieckiem. Masz kocha- jących rodziców, bliskich. Masz swoich kolegów i koleżanki. Masz wszystko, co Ci jest potrzebne do rozwoju. Jesteś szczęśliwy i chcesz się tym szczęściem podzielić z drugimi. MOŻESZ POMÓC!
Ten jest dobry, kto chce być dobry
św. Brat Albert
Jest kilka sposobów. Można wyb- rać z kilku, jeden lub wszystkie, albo też wymyślić swój.
Modlitewne wsparcie sióstr pra- cujących na Syberii w celu spotęgowania ich codziennego wołania do Boga: Panie Jezu... Pomnóż siłę do kochania tylko Ciebie i wszystkich ludzi dla Ciebie (św. Brat Albert).
Ofiarowanie w intencji tego dzieła swoich cierpień i trosk. Najskuteczniejszy sposób chwały Bożej jest cierpieć dla niej (św. Brat Albert).
Ofiarowanie w intencji tego dzieła swoich cierpień i trosk. Najskuteczniejszy sposób chwały Bożej jest cierpieć dla niej (św. Brat Albert).
Może to być jednorazowa kwota wpłacona na podane konto. Może to być systematyczna "opieka" poprzez comiesięczne wpłacanie nawet niewielkich kwot np. wysokości ceny chleba. To tak niewiele - jeden chleb miesięcznie. Pieniądze przeznaczone na ten cel, najlepiej zebrane z kilku miesięcy i przesłane łącznie na poniższe konto, wydatnie pomogą siostrom w opiece nad zgłodniałymi i zziębniętymi dziećmi z Usola Sybirskiego. (Darowiznę można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym, nie przekraczając 10% dochodu. Należy zachować przekaz jako dowód wpłaty: darowizna na cele misyjne).
Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole...
św. Brat Albert