DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą św. odczytywane są prośby, które można przysyłać e-mailem wypełniając widoczny obok formularz.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła
Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową) w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta odpust.
22 września
przypada liturgiczne wspomnienie
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
Duchowi
Współpracownicy Albertyńscy
Błogosławieństwo Ojca Świętego bł. Jana Pawła II dla Duchowych Współpracowników Albertyńskich (pierwotna nazwa: Koło Pomocników Dzieła Świętego Brata Alberta). Watykan, 11 listopada 1997 r.
Albertyńską posługę w Kościele Ubogich wspierają Duchowi Współpracownicy Albertyńscy. Przyczyniają się do duchowego i liczebnego wzrostu Zgromadzeń Albertyńskich przez codzienną modlitwę i ofiarę cierpienia. Starają się również o atmosferę dobra i miłości w swoich środowiskach.
Zgromadzenie Sióstr Albertynek włącza Współpracowników w swoje codzienne modlitwy. Każdego siedemnastego dnia miesiąca o godz. 6.30 (w niedziele i święta o 7.30) w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie w ich intencji odprawiana jest Msza święta. Zmarli Współpracownicy włączeni są w listopadowe wypominki we wspólnocie sióstr.
Zawsze się modlić, nie prosić - to nic nie mieć.
Brat Albert
Jeżeli pragniesz włączyć się w modlitewny krąg w podanych intencjach, zapoznaj się z zadaniami Współpracowników, wypełnij deklarację i przyślij na adres Referatu Powołań działającego przy Domu Generalnym Sióstr Albertynek w Krakowie.
Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
Referat Powołań

ul. Woronicza 10
31-409 Kraków
tel.: +48/12/ 413-55-99
627-67-80
627-67-90

e-mail:spotkania@otworzserce.pl
Zadania
Współpracowników
1.
Codzienne rozważenie jednej tajemnicy
różańcowej i ofiarowanie jej w intencji
nowych powołań oraz wytrwania
dla powołanych.
2.
Odmówienie każdego dnia modlitwy
o nowe powołania zakonne.
3.
Ofiarowanie przynajmniej raz
w miesiącu w tej intencji Mszy świętej
i Komunii świętej.
4.
Ofiarowanie cierpienia i dobrych uczynków w intencji nowych powołań, w intencji sióstr
oraz dzieł przez nie prowadzonych.
Modlitwa
O Nowe Powołania Zakonne
Dobry Jezu, Boże nasz i Zbawicielu, pomni na słowa Twoje: Proście Pana żniwa, aby posłał żeńców na żniwo Swoje, z ufnością błagamy Cię przez orędownictwo Niepokalanej Rodzicielki Twojej, abyś wejrzał łaskawie na rodzinę albertyńską i błogosławił jej we wszystkim. Niech wzrasta w łasce u Boga i ludzi, a zarazem z Twojej dobroci pomnaża się dla większej chwały Twojej i dobra bliźnich. Przemów, dobry nasz Zbawicielu głosem swej łaski: Pójdź za Mną do tych, o których wiesz, że godnie i wiernie spełniać będą zadania, jakieś im zakreślił i daj, by zakonną świętością i niezmordowaną pracą rozszerzali Królestwo Twoje, aby Tobie wraz z Ojcem i Duchem Świętym wzrastała cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.
Deklaracja
Pragnę zgłosić moje włączenie się do wspólnoty DUCHOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW ALBERTYŃSKICH działającej przy Referacie Powołań Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Zawód:
e-mail:
Dokładny adres:
Parafia:
Uwagi i pytania: