DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą św. odczytywane są prośby, które można przysyłać e-mailem wypełniając widoczny obok formularz.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła
Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową) w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta odpust.
22 września
przypada liturgiczne wspomnienie
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
Prośby
o Modlitwę
W Sanktuarium Ecce Homo trwa modlitwa przy relikwiach św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny. Codziennie rano Siostry odmawiają nowennę za przyczyną albertyńskich świętych, polecając Panu Bogu intencje osób, które o to proszą.
W tych intencjach odprawiana jest także każdego 17-go dnia miesiąca przed Mszą św. o godz. 17, która odprawiana jest w intencji wszystkich czcicieli św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny.
Codzienna Nowenna oraz Msza św. 17-go dnia każdego miesiąca obejmuje także wszystkie intencje, które są przysłane jako prośby o modlitwę z tej strony.
NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. BRATA ALBERTA
Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką
i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność.
Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski ........,
o którą z ufnością Cię proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

Święty Bracie Albercie,
Obrońco i Opiekunie
opuszczonych i skrzywdzonych,
ucz jak służyć
Chrystusowi w braciach
NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. S.BERNARDYNY
Panie Jezu Chryste, któryś raczył ukształtować serce bło- gosławionej Siostry Bernardyny na wzór Twego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci, i dałeś jej wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, głód i cierpienia, za jej wstawiennictwem udziel mi łaski .............................., o którą w tej nowennie pokornie Cię proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Błogosławiona Siostro Bernardyno, módl się za nami.

Nowenna
do Chrystusa Cierpiącego
Ecce Homo
Oto Człowiek! Oto Bóg - Człowiek.
Wpatrując się w Twą sku- pioną twarz i odsłaniający się zarys udręczonego lu- dzkiego serca, składamy Ci, Jezu, hołd i uwielbienie. W krępujących Cię wię- zach widzimy znak nasze- go wybawienia, w ciernio- wym wieńcu - zwycięstwo miłosierdzia, w poranionej piersi - kochające Boże Serce. Królu Miłości, na- ucz nas kochać! Daj, byśmy nieśli Twój wi- zerunek w sercu pełnym wdzięczności i dostrzegali go w twarzy każdego człowieka. Dziś z ufnością prosimy Cię o łaskę  ...................., modląc się słowami św. Brata Alberta: Królu Niebios cierniem ukoronowany, ubiczowa- ny, w purpurę odziany, Królu znieważony, oplwa- ny, - bądź Królem i Panem naszym, tu i na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Błogosławiona Siostro Bernardyno, której serce Bóg wypełnił swą miłością
i dobrocią, pomóż kochać, pomóż służyć, pomóż, Matko, czynić wszystkim dobrze
Modlitwa
o kanonizację bł. Siostry Bernardyny
Wszechmogący, wieczny Boże, źródło świętości i dobroci, błagamy Cię o kanonizację błogosławionej Siostry Bernardyny, abyś- my za jej przykładem i wstawiennictwem, coraz bardziej wzrastając w Twojej miłości, nie usta- wali w czynieniu dobra na- szym bliźnim.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W związku z trwającym procesem kanonizacyjnym bł. Siostry Bernardyny prosimy o informowanie
o łaskach otrzymanych za jej wstawiennictwem - jeśli możliwe, z podaniem nazwiska i adresu.
Jeśli chcesz przesłać swoją prośbę lub podziękowanie, napisz do nas: