Dom Generalny
Kraków
telefon:
413 55 99
627 67 80
627 67 90

kier.: (+48) 0-12
fax: 418 57 00
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w poniedziałki
od 15.00 do 17.20

w środy
od 15.00 do 17.20

oprócz lipca i sierpnia
Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają siostry albertynki
Sanktuarium
Świętego
Brata
Alberta
Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.
św. Brat Albert
Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta wiąże się ściśle z kultem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny oraz obrazu Ecce Homo
Brat Albert jeszcze przed wyniesieniem do chwały ołtarzy był postacią bardzo popularną. Wielu ludzi modliło się za jego wstawiennictwem prosząc Boga o potrzebne łaski. W związku ze staraniami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, 15 września 1932 r. odbyła się ekshumacja zwłok Brata Alberta. Przełożono je do nowej trumny i z powrotem zamurowano w grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 23 grudnia 1946 r. wznowiono proces informacyjny, a 31 maja 1949 r. przeniesiono doczesne szczątki Ojca Ubogich do krypty w przedsionku kościoła Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18.
W styczniu 1981 roku inż. Marzena Popławska i Wojciech Kosiński wykonali plan budowli. Mimo uzyskanego w czerwcu 1981 r. pozwolenia na budowę, nie można było do niej przystąpić, ponieważ pojawiły się kłopoty z lokalizacją obiektu. Władze wysuwały różne propozycje. Ostatecznie urząd dzielnicowy 19 stycznia 1982 r. wyraził zgodę na budowę przy Domu Generalnym Sióstr Albertynek na Prądniku Czerwonym przy ul. Woronicza 10 w Krakowie.
4 września 1982 r. przystąpiono do wytyczania fundamentów i prac budowlanych. Do końca listopada tegoż roku mury dolnego kościoła nakryto betonową płytą. Pod koniec marca 1983 r., po zimowej przerwie, wznowiono budowę.
Beatyfikacja, która miała miejsce 22 czerwca 1983 r., sprawiła, że kult Brata Alberta wzrósł ogromnie. W trzy dni później, tj. 25 czerwca, przewieziono jego relikwie z kościoła Ojców Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek i poddano je konserwacji, której dokonali dr Krzysztof Szczygieł i dr Jan Ciećkiewicz. Po umieszczeniu relikwii w metalowej trumience, 3 sierpnia 1983 r. złożono ją w kaplicy zakonnej tegoż domu.
Dnia 3 sierpnia 1984 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, pochodzącego z Bazyliki św. Franciszka z Asyżu i poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wmurowania dokonał ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski. Kościół otrzymał nazwę: Ecce Homo pod wezwaniem bł. Brata Alberta. Poświęcenie kościoła przypadło na dzień liturgicznego wspomnienia bł. Brata Alberta 17 czerwca 1985 r. Również tej uroczystości przewodniczył Ksiądz Kardynał.
Uroczystość umieszczenia relikwii Ojca Ubogich w kościele Ecce Homo miała miejsce dnia 30 czerwca 1985 r.
23 listopada 1997 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski podniósł kościół do rangi sanktuarium. Odtąd kościół nosi nazwę Sanktuarium Ecce Homo świętego Brata Alberta.
W Sanktuarium znajdują się także relikwie Współzałoży- cielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek bł. Siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, przeniesione z Cmentarza Rakowickiego 20 marca 1985 r. Po beatyfikacji dokonanej 6 czerwca 1997 r. przez Ojca świętego Jana Pawła II umieszczono je obok relikwii św. Brata Alberta, przy ołtarzu głównym.
Ważniejsze
Informacje
z Sanktuarium
Corocznie w piątek przed Niedzielą Palmową obchodzony jest odpust ku czci Chrystusa Ecce Homo
17 czerwca
Uroczystość odpustowa Świętego Brata Alberta.
22 września
Święto Błogosławionej Siostry Bernardyny.
17 każdego miesiąca
o godz. 17.00 odprawiana jest Msza święta w intencji wszystkich czcicieli św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą świętą odczytywane są prośby
i podziękowania kierowane do Boga przez ich wstawiennictwo.
Msza święta w Sanktuarium:
- w niedziele i święta
o godz. 7.30
- w dni powszednie
o godz. 6.30
Codziennie, przed Mszą świętą, jest odprawiana nowenna za wsta- wiennictwem św. Brata Alberta
i bł. Siostry Bernardyny.
Istnieje możliwość obejrzenia filmu i zwiedzenia wystawy ukazującej życie i działalność św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny oraz zgromadzeń albertyńskich. Umieszczono na niej także pamiątki z czasów Założyciela. Znajduje się ona w dolnym kościele.
W kiosku obok Sanktuarium można nabyć książki o św. Bracie Albercie i bł. Siostrze Bernardynie, obrazki z nowenną, kartki, plakaty oraz kasety.
Wjazd do Sanktuarium dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca.
Autokary mają prawo przejazdu przez ul. Woronicza i wjazdu na parking w obrębie klasztoru przy ul. Białych Brzóz.

Prosimy zgłaszać telefonicznie: (12) 413 55 99; ewentualnie na furcie klasztornej).