GALÉRIA
VÝBER
OBRAZOV MALIARA ADAMA CHMIELOVSKÉHO

Zbierka obsahuje väčšinu zachovaných olejových obrazov a akvarelov a štyri kresby. Pri opise jednotlivých obrazov je uvedený názov (neuvádzame iné názvy obrazu), rozmery v centimetroch, rok vzniku diela (pri tých obrazoch, kde sa dá určiť). Súhrn všetkých diel Adama Chmielovského obsahuje:

61 olejových obrazov
*
22 akvarelov
15 kresieb
*
5 sporných diel
*
6 skicárov
Uvedené informácie sú z knihy Náročná láska od sr. Magdalény Kaczmarzyk (Krakov 1990), v ktorej sa nachádza podrobnejší opis obrazov (dodatočné názvy, výstavy, publikácie, miesto kde sa daný obraz nachádza teraz).
Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail:
sestryalbertinky@
stonline.sk