Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail:
sestryalbertinky@
stonline.sk
Novena
----------------------- Novena -----------------------
Nekonečne dobrý a milosrdný Bože, vzhliadni na zásluhy svätého Brata Alberta, ktorý podľa príkladu Tvojho Syna, stal sa bratom všetkých ľudí a poníženou službou najviac opusteným a ukrivdeným, chránil v nich ľudskú dôstojnosť a vzbudzoval vieru v Tvoju Prozreteľnosť. Na jeho príhovor milostivo udeľ mi milosť... o ktorú Ťa s dôverou prosím.
Otče náš... 
Zdravas...
Sláva Otcu...
Svätý Brat Albert, oroduj za nás!