Z MYŠLIENOK BLAHOSLAVENEJ SESTRY BERNARDYNY


„Nemôžem milovať Stvoriteľa za dary, ale milujem Ho, že je Bohom, že je Životom, že je všetkým. Milujem Ho, pre Neho samého. Túžim po Bohu, bojím sa žiť bez Boha tu, aj vo večnosti."

*

„Ježišu, nech nežijem pre seba. Rozptýľ moju dušu do všetkých hlbín ľudskej biedy. Naplň ju svojou dobrotou a milosrdenstvom a daj mi milosť, aby som Ťa v tvojej dobrote zastúpila v tomto slzavom údolí tým, že budem robiť všetkým dobro."

*

„Milujem Ťa a dávam sa Ti, Ó Ty Svätý Svätých, ktorého nemôžem objať a ktoréhonemôžem pochopiť."

*

Ty si kráľom mojej duše a mojím cieľom je páčiť sa Tebe a byť pre Teba neuhasínajú-cou sa obeťou.
 
Sestry Albertinky
ul. Kuzmányho č 2
97701 BREZNO
SLOVENSKO
tel.
00421-48/ 611-63-96
fax:
00421-48/ 611-21-12
e–mail: sestryalbertynky@
stonline.sk
 


Blahoslavená SESTRA BERNARDÍNA

María Jabłońska


Spoluzakladateľka Spoločnosti sestier Albertíniek

 

 

"robte všetkým dobre"