DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Twórczość sióstr
Z rozprawy "O istocie sztuki"
Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta)

Dziełem sztuki jest "każdy szczery i bezpośredni objaw duszy człowieka w jego dziele [] . Istota rzeczy zawsze jest jedna; wszakże Bóg objawia się jednakowo w drobnej trawie i w wielości światów, tak i dusza człowieka, istota sztuki, objawia się zarówno w poemacie, jak i w dobrze przedstawionej przez aktora roli na scenie; piękna róża kwieciarki, dobrze noszona suknia, mogą mieć większe w sztuce znaczenie, aniżeli niejeden obraz i rzeźba: gustowny klomb drzew w ogrodzie więcej wart często, niż duże gmachy z kamienia. Ani podobna zliczyć form, w których sztuka się objawia; tak ich wiele i tak rozmaite, że każdy, kto człowiek, jest w pewnym sposobie artystą. []

[Sztuki] nie trzeba się uczyć, trzeba tylko duszę swoją kształcić i podnosić. [] Udziałem człowieka jest siebie samego zakląć w słowo, kamień, tony - przez to [] Nitka, co [ludzkość] łączy z Bogiem, droga do prawdy, to jedyny bezpośredni cel sztuki.

s. Lidia Pawełczak
Siostra Lidia Pawełczak ur. 1957 r. w Lisewie k. Chełmna. Maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych zdała w r. 1977. W latach 1979-82 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i zaraz potem wstąpiła do zgromadzenia. Śluby wieczyste złożyła w r. 1991. Ostatnio pracuje w Domu Generalnym w Krakowie.
s. Magdalena Wronicz
Siostra Magdalena Ewa Wronicz - ur. w 1978 roku w Krynicy,w 1998 ro­ku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, w tym samym roku wstąpiła do Zgromadzenia. Śluby wieczyste złożyła w 2007 roku. W 2010 roku na wydziale Sztuki Uniwersytetu Pe­da­go­gi­czne­go w Kra­ko­wie obroniła dyplom licencjacki, a w 2012 dyplom ma­gi­ster­ski.