DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Twórczość sióstr
s. Magdalena Wronicz
s. Magdalena Wronicz
Siostra Magdalena Ewa Wronicz - w 1998 r. ukoń­czy­ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W 2010 roku na wydziale Sztuki U­ni­wer­sy­te­tu Pe­da­go­gi­czne­go w Krakowie o­bro­ni­ła dyplom licencjacki, a w 2012 dyplom magisterski.
Galerie:
Siostry
Znajome twarze, a każda z nich kryje tajemnicę życia, miłości, wezwania...

To moje Siostry o twarzach spowitych w welon i światło rzucone pędzlem na papier...
Ogród
Zieleń soczyście pachnie, tchnie ufnością
w świetlistych przestworzach drzew,
kwitnących krzewów i śpiewu kosów.

Misteria codzienne
SPOTKANIA
Codzienność. Cyklicznie powtarzające się sekwencje zdarzeń. Rytmicznie zmieniający się kąt padania promieni słonecznych. Oddech. Praca i odpoczynek. Nić liturgii.

Grafika