Pejzaże serdeczne
Poetyckie spojrzenie
na św. Brata Alberta
Prezentujemy utwory poetyckie - profesjonalne i amatorskie - o Św. Bracie Albercie. Można je wykorzystać w celu lepszego poznawania życia i duchowości Ojca Ubogich oraz szerzenia jego czci.
Rozpoczynamy zbiorem Poetyckie spojrzenie na Św. Brata Alberta. Jest to antologia przygotowana przez ks. Tadeusza Janię.
Drugi zbiór wierszy Utwory wybrane został dokonany przez siostry albertynki. W zbiorze zachowano porządek alfabetyczny autorów.
Trzeci zbiór O pajdkę razowego chleba zawiera utwory nadesłane na konkurs poetycki o tej samej nazwie i składa się z dwóch części:
  • Część I: Utwory Konkursu w parafii Św. Brata Alberta, Puławy 1990.
  • Część II: Utwory ze zbioru Otwórzcie dobroć na co dzień, Antologia poezji religijnej "O pajdkę chleba razowego", Polihymnia, Lublin 1994.
Spis treści
Poetyckie spojrzenie
na św. Brata Alberta
Marian Balicki
Tadeusz Chróścielewski
O. Eligiusz Dymowski
Ks. Franciszek Kamecki
Krzysztof Kołtun
Józef Krupiński
Tadeusz Kubiak
Lucyna Szubel
O Pajdkę razowego
chleba
część I
część II
Zofia Nowacka-Wilczek
Dariusz Śliwka
Kazimierz J. Węgrzyn
Wiesław Śmigiel